Checklista för filmproduktion

Lyssna

Det är viktigt att innehållet i Folkhälsomyndighetens filmer är tydligt och lätt att ta till sig för våra målgrupper. Du som producerar film åt oss behöver därför följa informationen som ges på denna sida.

Tydlig avsändare

Det ska vara tydligt att Folkhälsomyndigheten är avsändare. Läs i vår grafiska manual vad som gäller för

 • färger
 • teckensnitt
 • val av version av logotyp och dess placering
 • grafiska element.

Grafisk manual för Folkhälsomyndigheten

Filformat

Som standard ska filmerna ha följande format:

 • upplösning minst 1920x1080 px (liggande) eller 1080x1920 px (stående)
 • kodning H.264
 • filformat MPEG-4, dvs. filändelsen mp4.

Vid särskilda förutsättningar kan andra format vara aktuella.

Tillgänglighet är viktigt för alla

Filmer ska uppfylla kraven i lagen om tillgänglighet. Det innebär att

 • all text i filmen ska läsas upp. Var därför uppmärksam på rubriker, namnskyltar, webbadresser och avsändare
 • om ovanstående inte är möjligt är publicering av textmanus i anslutning till filmen ett alternativ
 • om annan information som är viktig för förståelsen visas i bild ska informationen också beskrivas i tal
 • allt som sägs i filmen ska undertextas. Läs mer om undertexter nedan
 • bakgrundsljud och musik ska tystas när en person talar och inte ta fokus från innehållet
 • texter i stort format ska ha ett kontrastvärde om minst 3:1, medan brödtexter behöver vara minst 4,5:1
 • informationsbärande grafik ska ha ett kontrastvärde om minst 3:1
 • innehållet i filmen ska visas i lugn takt med fokus på ett budskap i taget.

Mer information finns i Vägledning för webbutveckling.

Vägledning för webbutveckling (webbriktlinjer.se)

Undertexter på två sätt

I normalfallet använder vi valbara undertexter i separat fil i srt-format. Tänk på att:

 • låta maximalt två rader ligga i bild åt gången
 • helst inte använda fler än 32 tecken per rad, men maximalt 42 tecken inklusive mellanslag.

När det finns särskilda skäl kan vi använda inbrända undertexter. Det innebär att texterna är inbakade i filmen. Om inbrända undertexter används är det extra viktigt:

 • att välja en lagom stor grad på texten så att den är läsbar på den tilltänkta målgruppens skärmstorlek. En tumregel är att en textremsa ska ha höjden motsvarande en sjundedel av filmens totala höjd
 • att texten har lagom långa rader för behaglig läsning
 • att text- och bakgrundsfärger har gott kontrastvärde enligt avsnittet ovan.

Marginal till viktig information

Viktig information placeras inom 80 procent av filmens bredd och höjd. Lämna alltså minst 10 procents marginal till filmens ytterkanter.

Till viktig information räknas texter, betydelsebärande grafik, logotyp och bilden av den person som förmedlar budskapet.

Var uppmärksam så att viktig information inte täcks av undertexter.

Bild. Marginaler.

Viktigt innehåll i en film alltid ska placeras inom 80 procent av bildens höjd och bredd

Nödvändiga tillstånd

Det är viktigt att:

 • Folkhälsomyndigheten har tillstånd att använda det material som ingår i filmen, exempelvis musik, fotografier och klippbilder
 • ange upphovsperson där det krävs
 • de medverkande i filmen är införstådda med hur det inspelade materialet kommer hanteras och spridas
 • det finns samtycke eller avtal enligt dataskyddsförordningen (GDPR) med de personer som går att identifiera eller vars personuppgifter på annat sätt framkommer i filmen.

Mer att läsa inom Grafisk manual