Det är viktigt att Folkhälsomyndigheten står som en tydlig avsändare vid filmproduktioner och som myndighet behöver vi tänka på tillgängligheten även för rörligt material.

Filformat vi kan hantera

Vid upphandling och inköp av filmproduktioner behöver filerna levereras i lämpligt format. Samma format gäller när vi skapar filmer själva. Våra videofilmer ska som standard ha formatet H.264 720p, de kan också kallas MPEG-4 och har filändelsen mp4.

Klickbilden ska vara intresseväckande och sammanfattande

En klickbild är den bild som visas för den publicerade videon och som ska locka mottagaren att titta på filmen. Den första bildrutan i filmen kan vara en lämplig klickbild, särskilt om den innehåller en frågeställning som besvaras i filmen men annars väljer du en annan. En bra klickbild är intresseväckande och sammanfattar det filmen handlar om.

På intranätet blir filmens första bildruta automatiskt klickbild, därför kan du behöva byta den. På intranätet läggs även en playknapp in mitt i centrum av första bilden.

Tillgänglighet

Alla våra filmer måste enligt lag vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning:

  • För personer med synnedsättning rekommenderas speakerröst för all information som presenteras som text i filmen, alternativt kan man bifoga textmanus i anslutning till filmen.
  • För personer med hörselnedsättning krävs textning av allt tal i filmen. Läs mer om undertexter nedan.

Texter på olika sätt, placering och utseende

Undertexter, inbränd text eller bifogad som fil

Inbränd undertext innebär att texterna är inbakade i videon. Fördelen med inbränd text är att den alltid visas oavsett plattform och spelare.

Separata textfiler ger å andra sidan användaren valfrihet att visa eller dölja texten liksom att välja textning på olika språk om sådana finns. Undertexter i separata filer kan även hämtas per automatik och presenteras som en transkribering (utskrift).

En nackdel med separat text är att den kan behöva aktiveras beroende på hur mottagarens spelare och inställningar ser ut och fungerar, ett lite mer osäkert val för de ovana alltså. En stor fördel är att YouTube har en funktion för automatisk översättning på väldigt många språk.

Texternas placering och utseende

För våra undertexter gäller:

  • Vit text på en svart textremsa där remsans opacitet är 90 procent.
  • Texten placeras vänsterställd och som regel nertill i bild.
  • Teckensnittet är Tahoma regular.
  • Marginal mot textremsan lämnas runt texten (se exempel nedan).

Rekommenderad höjd för textremsan motsvarar 1/7 av videons totala (marginalerna i exemplet nedan motsvarar ett mellanslag i använt teckensnitt, måttet kallas em).

Videotexts placering

Textremsans placering i olika format

I formatet 16:9 eller liggande ska texten placeras vänsterställd inom 70 procent av videons bredd. I 4:3 och 1x1 ska texten placeras vänsterställd inom 90 procent av videons bredd. Lämna alltså minst 15 respektive 5 procents (av videons hela bredd) luft mellan textremsans och videons kanter beroende på valt format. Exempel nedan.

Exempel nedan på undertext vid format 16:9, vänsterställd text inom 70 procent av videons bredd (15 procents marginal till kanterna). Namn och titel är lite litet i exemplet men placering mot innehållet är bra.

Placering av namn och titel

Exempel nedan på undertext vid format 16:9, vänsterställd text inom 90 procent
av videons bredd (5 procents marginal till kanterna).

Exempel nedan på undertext vid format 16:9, vänsterställd text inom 90 procent av videons bredd (5 procents marginal till kanterna).

Namn, titel och faktaruta

Texten för namn, titel och faktarutor placeras på en tonplatta. Namn är fetare än titel. Namn placeras över titel i våra teckensnitt Tahoma eller Klavika. Exempel nedan.

Exempel på faktaruta:

Exempel på faktaruta i video

Exempel på titelruta:

Exempel på titelruta i video

Färgen på text, faktaruta och annat

För färg på undertexter, se rubriken Texternas placering och utseende ovan.

Välj färg med tanke på det som visas i videon, svart text mot vit bakgrund eller tvärtom är det bästa valet för text. Vår blå grundfärg kan också användas.

Text med den gröna grundfärgen eller våra komplementfärger röd, lila, rosa och orange fungerar, men för att klara kraven på tillgänglighet enligt WCAG 2.0 behöver storleken på texten då vara minst 18 punkter alternativt fet stil i 14 punkter eller större. Använd endast stilarna Regular eller Bold (fet) och aldrig kursiv text.

Våra grundfärger används som de huvudsakliga färgerna i vår formgivning och är de som färgmässigt främst ska ange vår profil och skapa igenkänning.

Våra grundfärger

Våra komplementfärger kan till exempel användas för att visa resultat i olika typer av infografik.

Våra komplementfärger kan till exempel användas för att visa resultat i olika typer av infografik.

Avslutande bild med logotyp

Som avslutningsbild i filmen ska du använda den centrerade logotypen, antingen i färg mot vit bakgrund, eller den vita eller svarta varianten.

Du hittar den centrerade logotypen här: Grafisk manual för Folkhälsomyndigheten

Placera loggan så att den är tillräckligt stor för att kunna läsas på en liten skärm samtidigt som den har en jämn frizon av luft runt. Frizonen får aldrig vara mindre än tre versala F mot kanten, se exempel nedan.

Mer information om att placera logotyp: Grafisk manual för Folkhälsomyndigheten

Loggan bör visas i ett par sekunder. Avslutande bild, loggor och parter vid samarbeten, se längre ner.

Logotypens placering i en video

Avslutande bild, loggor och parter vid samarbeten

I samarbeten med en eller flera parter blir det tydligast för våra målgrupper med EN tydlig avsändare. I undantagsfall kan vi i slutbilden lägga till ytterligare EN logga tillsammans med vår och då väljer du den logga, stående eller liggande (vänsterställd) som passar bäst ihop med den andra. Är det ett samarbete med flera parter listar vi dessa på en bild direkt före slutbilden exempelvis med texten I samverkan med eller liknande. Undantag kan vara i sociala medier, kontakta ansvarig i det fallet för bästa lösning.