Ensamhet och isolering vanligast bland unga och de äldsta

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Besvär av ensamhet och isolering är vanligast bland unga vuxna och de äldsta. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndighetens nationella befolkningsundersökning, Hälsa på lika villkor.

I undersökningen uppger nästan var fjärde (23 procent) i befolkningen 16 år och uppåt att de besväras av ensamhet och isolering. Men det skiljer sig mellan olika åldersgrupper: En av tre unga vuxna (16-29 år) uppger att de besväras av ensamhet och isolering. Bland de äldsta, 85 år och äldre, uppger 40 procent av kvinnorna och nära 30 procent av männen, att de besväras av ensamhet och isolering.

– Fler kvinnor i de äldre åldersgrupperna känner sig ensamma och isolerade. Ensamhet är också vanligare bland personer som har en lägre inkomst och bland dem som inte yrkesarbetar, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Det är första gången som frågor om ensamhet och isolering ställs i undersökningen Hälsa på lika villkor.

Ofrivillig ensamhet kan dels handla om att man har färre relationer än man skulle önska, dels att man saknar någon att dela djupare tankar och känslor med trots att man har människor runt om sig.

Viktigt att kunna anförtro sig

I åldern 16–44 år svarar dubbelt så många män som kvinnor att de saknar någon att anförtro sig åt, enligt Hälsa på lika villkor. Ensamhet kan göra att man känner sig otrygg, övergiven och nedstämd. Ofrivillig ensamhet kan alltså påverka vår psykiska hälsa negativt. Ensamhet kan också ha inverkan på den fysiska hälsan samtidigt som fysisk ohälsa i sig kan vara en riskfaktor för ensamhet, särskilt för äldre.

Ensamhet går att bryta

Mycket av det viktiga arbete som påverkar möjligheter till delaktighet, inkludering och gemenskap bedrivs i kommuner och civilsamhälle. Det finns en del konkreta saker man kan göra själv för att minska ensamhet, med det finns också saker vi som medmänniskor kan göra för varandra.

– Ensamhet går att bryta. Vi kan som medmänniskor hjälpa varandra genom att vara uppmärksamma på om någon verkar ensam eller utanför. Det gör stor skillnad att vi hör av oss till varandra, bjuder med den som inte har en egen krets av vänner eller familj och ser till att saker som vi gör gemensamt inte utestänger någon på grund av ekonomiska skäl. Vi behöver också prata om ensamhet som ett samhällsproblem för att minska känslan av skam många upplever kopplat till ensamhet, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

På Folkhälsomyndighetens webbplats dinpsykiskahälsa.se finns tips och råd om vad du kan göra för att bryta din egen eller någon annans ensamhet. Webbplatsen är en del av myndighetens arbete för att öka kunskapen om psykisk hälsa, och ska ge bättre förutsättningar för fler att må bättre. Syftet är också att förebygga ohälsa och självmord.

Läs mer