Uppdaterad vägledning blir ett viktigt stöd vid tillsyn av inomhusmiljön i skolor och förskolor

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat tillsynsvägledningen om hälsoskydd i skolor och förskolor. Vägledningen är tänkt att stärka tillsynsmyndigheterna och hjälpa de som ansvarar för verksamheterna.

I den nationella strategin för miljöbalkstillsyn föreslås Sveriges kommuner prioritera inomhusmiljön i skolor och förskolor i sin tillsyn under åren 2022-2024. Under den perioden läggs extra fokus på städning.

En bra inomhusmiljö i skola och förskola är viktigt för barns hälsa och utbildning. En dålig inomhusmiljö kan orsaka hälsobesvär och allmän trötthet.

Denna uppdaterade vägledning innehåller råd och rekommendationer om bland annat städning, allergener, smittskydd, hygien och ventilation. Dessutom är informationen om städning på förskola utökad. Barn med astma och allergisjukdom löper särskilt stor risk att påverkas i dammiga lokaler. Utöver städning och rengöring finns en rad andra faktorer som påverkar inomhusmiljön exempelvis lokalens planering, buller, partiklar, kemikalier och ventilation.

̶ Vägledningen ska ge kommunerna stöd i deras tillsyn av inomhusmiljön i skolor och förskolor. Den bygger på tidigare vägledning inom området, och för att underlätta användandet har informationen samlats i en publikation, säger Lina Boström, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Vägledningen är främst riktad till kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer, men den kan även utgöra stöd till huvudmännen för skolor och förskolor. Folkhälsomyndigheten har också tagit fram information om städning som vänder sig direkt till huvudmännen, det vill säga de som ansvarar för och driver skolor och förskolor.

Läs mer