Tillsynsvägledning skolor och förskolor

Lyssna

Här kan du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör hitta samlad vägledning om inomhusmiljön i skolor och förskolor och hur tillsynen enligt miljöbalken kan bedrivas. Även för dig som ansvarar för eller arbetar på en skola eller förskola finns information som du kan använda dig av, exempelvis när ett egenkontrollprogram ska tas fram.

Inomhusmiljön i skolor och förskolor skiljer sig från många andra inomhusmiljöer genom att många personer vistas samtidigt på en relativt liten yta. Detta ställer höga krav på bland annat ventilation och städning för att undvika dålig luftkvalitet som kan påverka hälsan negativt.

Skolor och förskolor är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Verksamhetsutövaren är ansvarig för att verksamheten och inomhusmiljön i lokalerna där verksamheten bedrivs är bra och barnens hälsa inte påverkas negativt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i sin tillsyn enligt miljöbalken ägna särskild uppmärksamhet åt skolor och förskolor och Folkhälsomyndigheten ger vägledning.

Till dig om är privatperson och har klagomål

Har du klagomål på hygien, städning, luftkvalitet eller liknande i en skola eller förskola ska du i första hand vända dig till verksamheten. Om inte det hjälper kontaktar du kommunens miljö- och hälsoskyddskontor, som bedömer situationen och kan fatta beslut om utredningar och åtgärder.

Tillsynsvägledning

Hälsoskydd i skolor och förskolor

En e-publikation med en samlad vägledning om hälsoskyddet i skolor och förskolor. Publikationen innehåller ett fördjupande kapitel om städning, som ger kompletterande vägledning till det allmänna rådet om städning i förskola, skola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (FoHMFS 2014:19). Publikationen ger också vägledning om andra faktorer som hygien, allergener, ventilation, temperatur, buller. Publikationen tar även upp utemiljön.

  • Tillsynsvägledning om hälsoskydd i skolor och förskolor

    Publicerad:
    Uppdaterad:

    Vägledningen tar upp relevant miljölagstiftning och framförallt miljöfaktorer såsom städning och rengöring, luftkvalitet och ventilation, allergener, smittskydd och hygien. I vägledningen framgår exempel…

Frågor och svar om tillsyn av städning i skola och förskola

Vanliga frågor från miljö och hälsoskyddsinspektörer om städning, rengöring och hygien i skolor och förskolor.

Frågor och svar om tillsyn av städning i skolor och förskolor

Seminarium om tillsyn och inomhusmiljön i skolan från 2014

Filmer från ett seminarium där Folkhälsomyndighetens vägledning om ventilation och städning i skolor presenterades. Filmerna är från 2014 men är fortfarande aktuella.

Se seminarium om tillsyn och inomhusmiljön i skolan från 2014

Information till dig som driver en skola eller förskola

Smitta i förskolan

En kunskapsöversikt och ett utbildningsmaterial om hur man hanterar smittskyddsfrågor i en förskoleverksamhet. Materialet vänder sig i första hand till huvudmännen, men även personal och tillsynsmyndigheter har nytta av det.

Rökfria skolgårdar – kunskapsstöd

Ett samlat kunskapsstöd som är till för att stödja kommuner och skolor att utveckla arbetssätt för att förebygga tobaksbruk och främja rökfria skolgårdar.

Kunskapsstöd om rökfria skolgårdar

Publikation