Stödet till efterlevande – en viktig del av det suicidpreventiva arbetet

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Ett självmord drabbar många människor kring den som avlidit och kan leda både till sämre psykisk hälsa och högre suicidrisk hos närstående. I samband med den internationella suicidpreventiva dagen uppmärksammar Folkhälsomyndigheten stödet till efterlevande.

I Sverige dör omkring 1 200 personer av suicid varje år. Därutöver dör cirka 300 personer där det är oklart om dödsorsaken är suicid eller inte. När någon avlider genom suicid är 5–10 personer närmast drabbade, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Förutom den närmaste familjen har suicid en stark påverkan på vänner, bekanta, släktingar och kollegor.

– Att förlora en närstående i suicid leder ofta till försämrad psykisk hälsa, men även ökad suicidrisk. Till exempel är det vanligare att själv ha suicidtankar om en närstående dött i suicid än om dödsfallet haft andra orsaker, säger Jenny Telander, biträdande enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Den internationella suicidpreventiva dagen, som infaller den 10 september varje år, lanserades av WHO för att uppmärksamma det viktiga arbetet med att förhindra självmord. För att uppmärksamma dagen arrangerar Folkhälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen, NASP, SPES, Mind, SPIV och Suicide Zero ett seminarium som lägger fokus på just stödet till den som förlorat någon i suicid.

– Under seminariet belyser vi bland annat hur behovet av stöd kan skilja sig mellan olika människor, exempel på arbetssätt för efterlevandestöd och sätt att stödja läkningsprocessen hos sörjande, säger Jenny Telander.

Seminariet ”Stöd till efterlevande efter suicid” den 8 september hålls i Stockholm, men det är även möjligt att delta digitalt.

Läs mer