Suicidprevention

Lyssna

Här kan du läsa om vårt arbete med att förebygga självmord samt hitta kunskap och statistik om suicid. Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem. Förutom att liv går förlorade leder suicid till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda.

Äldre kvinna sitter i en soffa och läser en bokStatistisk om suicid

Varje år registreras omkring 1 200-1 300 fastställda suicid i Sverige. Ytterligare omkring 300 fall brukar registreras som misstänkta suicid, men där avsikten inte har kunnat styrkas. Av samtliga fall är omkring 70 procent män och det högsta suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) finns bland män över 85 år.

Statistik om suicid

Nationell samordning inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att samordna det nationella arbetet inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Vårt mål med samordningen är att bygga upp långsiktiga strukturer för samverkan som kan bidra till ett mer effektivt förebyggande arbete.

Mer om vårt arbete med nationell samordning och vad vi gör: Nationell samordning inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention

Att förebygga suicid

Suicid är ett folkhälsoproblem som går att förebygga. Suicidförebyggande arbete handlar om att genom olika insatser minska risken att människor tar sitt liv. Det suicidförebyggande arbetet behöver finnas på olika nivåer och arenor, och kombinera insatser till individer och hela befolkningen.

Att förebygga suicid

Nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Riksdagen beslutade 2008 om ett nationellt handlingsprogram för arbetet med att minska självmord. Programmet består av nio åtgärdsområden som omfattar insatser på såväl individ- som befolkningsnivå.

Nationellt handlingsprogram

Stigmatisering vid psykisk ohälsa och suicid

I arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och självmord är insatser för att minska stigmatiseringen en viktig del.

Stigmatisering vid psykisk ohälsa och suicid

Läs mer

Publikation