Från årsskiftet ska tobaksfria nikotinprodukter anmälas

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Från och med den 1 januari 2024 ska tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter anmäla sina produkter till Folkhälsomyndigheten, och rapportera sin försäljning årligen.

En produktanmälan ska bland annat innehålla produktens ingredienser och nikotinhalt. Nya produkter måste anmälas sex månader innan de får säljas till konsumenter på den svenska marknaden.

Även produkter som redan finns på den svenska marknaden behöver anmälas via det nya anmälningssystemet som lanseras vid årsskiftet. Befintliga produkter måste anmälas senast den 1 februari för att få fortsätta säljas, annars måste en ny produktanmälan enligt kraven för nya produkter göras.

– Genom att tillverkare och importörer anmäler sina tobaksfria nikotinprodukter till oss kan vi överblicka vilka produkter som utvecklas och säljs. Via det nya anmälningssystemet ska tillverkare och importörer även uppfylla en årlig rapporteringsskyldighet, säger enhetschef Olga Caratier.

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter beslutades av riksdagen i juni 2022 för att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med användningen av tobaksfria nikotinprodukter, och stärka skyddet för barn och unga. De första delarna av lagen trädde i kraft den 1 augusti 2022 och de sista delarna (5 och 14 §§) träder i kraft nu vid årsskiftet 2023/2024.

Mer information om det nya anmälningssystemet som lanseras den 1 januari