Ny upphandling om tillgång till viktiga antibiotika

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den 17 maj beslutade regeringen om att ge Folkhälsomyndigheten ett nytt uppdrag om att fortsatt öka tillgängligheten till viktig antibiotika. Tack vare en ny ersättningsmodell, som testats i en pilotstudie, har Sverige kunnat säkra tillgången till vissa medicinskt viktiga antibiotika. Inom ramen för detta publicerar myndigheten en ny upphandling riktad till läkemedelsbolag.

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att fortsatt öka tillgänglighet till vissa antibiotika, med tillhörande finansiering. Syftet är att öka den nationella tillgängligheten till vissa antibiotika av särskilt medicinskt värde för att även fortsatt säkra behandlingsalternativ till kritiskt sjuka patienter med svårbehandlade bakterieinfektioner.

Inom ramen för regeringsuppdraget publicerade Folkhälsomyndigheten den 20 juli 2023 en ny upphandling med möjlighet för läkemedelsbolag att teckna nationella avtal om tillgänglighet till vissa antibiotika. Ersättningsmodellen har inför denna upphandling uppdaterats i prioriterade delar. Den 6 september är sista dagen för att lämna anbud.

Upphandlingen genomförs utifrån den modell för garanterad ersättning till bolagen som tidigare tagits fram och testats i en pilotstudie av Folkhälsomyndigheten. Utvärderingen visar att den testade ersättningsmodellen ledde till ökad tillgång på de aktuella antibiotikaprodukterna i Sverige och dessutom tillgång tidigare än andra jämförbara europeiska länder.

Regeringsuppdraget ska slutrapporteras den 31 december 2023.

Läs mer