Ökning av sjukdomsfall med campylobacterinfektion

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

De senaste veckorna har det skett en ökning av antalet personer som har insjuknat i campylobacterinfektion. Uppgången i antal fall föregås av en ökning av campylobacter hos slaktkycklingflockar. God hygien vid hantering av rå kyckling minskar risken att bli smittad.

Det har skett en ökning av antalet personer som har smittats av tarmbakterien campylobacter de senaste veckorna. Under vecka 26 ökade antalet rapporterade fall ytterligare jämfört med föregående veckor och ökningen ser ut att fortsätta.

Figur: Antalet rapporterade fall av campylobacter per vecka smittade i Sverige eller med okänt smittland (230706). Vecka 27 är ännu inte komplett.

Antalet sjuka ökade från vecka 21 till 60 fall per vecka från 30 fall. Vecka 26 ökade fallen ytterligare, liknande ökning ses 2020-2022.

Från mitten av juni har det även observerats en uppgång i förekomst av campylobacter hos svenska slaktkycklingflockar. Tidigare studier har visat en koppling mellan campylobacterinfektion och konsumtion av färsk kyckling där cirka en tredjedel av de som insjuknat har kunnat kopplas till färsk kyckling. Campylobacterinfektion hos människor är vanligare på sommaren liksom förekomsten av campylobacter i slaktkycklingflockar.

Så minskar du risken för att drabbas av campylobacterinfektion

 • Var noggrann med handhygienen, tvätta händerna innan du börjar laga mat, och direkt efter att du hanterat rått kött och kyckling.
 • Håll isär rått kycklingkött och andra livsmedel, särskilt livsmedel som är färdiga att ätas, till exempel grönsakssallad.
 • Diska skärbräda och köksredskap noga när du skurit kött och kyckling. Då förhindrar du att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor. Använd lagom stark vattenstråle när du tvättar händer eller sköljer smutsiga skärbrädor och redskap för att undvika stänk till ytor, andra livsmedel i köket och till dig.
 • Håll rent på arbetsbänken, torka upp köttsaft med hushållspapper - inte disktrasa.
 • Livsmedel som kan innehålla campylobacter ska tillagas så att hela köttet uppnår minst 70°C.
 • Genomstek alltid kyckling - då dör bakterierna som kan finnas i den.
 • Undvik att dricka opastöriserad mjölk.

Fakta om campylobacter

 • Campylobacter är en tarmbakterie som förekommer hos många djurslag. Sjukdomen sprids vanligen via förorenat livsmedel eller förorenat dricksvatten.
 • Den vanligaste orsaken till att en människa smittas av campylobacter är via kyckling.
 • Inkubationstiden är vanligen 1–3 dygn men kan vara upp till 10 dygn.
 • De flesta insjuknar akut med diarréer som ibland är blodblandade, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber.

Läs mer