Folkhälsomyndigheten föreslår att 13 substanser klassificeras som narkotika eller hälsofarlig vara

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera tolv substanser som narkotika och en substans som hälsofarlig vara.

Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och i vissa fall kan medföra livsfara.

Folkhälsomyndigheten föreslår därför att följande oreglerade substanser klassificeras som narkotika:

  • Etylenoxinitazen, etometazen, N-pyrrolidinometonitazen, N-pyrrolidinoprotonitazen och N-piperidinylisotonitazen som tillhör gruppen opioider
  • Delta-8-THCP, delta-9-THCP, HHC-acetat (HHCO), delta-8-THC-acetat och delta-9-THC-acetat som tillhör gruppen cannabinoider
  • 3-Me-PCP som tillhör gruppen hallucinogener
  • 3ˈ-Me-alfa-PVP som tillhör gruppen katinoner.

Folkhälsomyndigheten föreslår också att följande oreglerade substans klassificeras som hälsofarlig vara:

  • 2-metyl-alfa-PiHP som tillhör gruppen katinoner.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar vid behov förslag till regeringen som fattar beslut om substanserna ska regleras.

Läs mer

Klassificering av nya psykoaktiva substanser (NPS)