Normer om mens påverkar den menstruella hälsan

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

I en ny rapport om menstruell hälsa bland unga vuxna diskuteras positiva och negativa upplevelser av mens i vardagslivet. Rapporten ger värdefulla insikter om ungas attityder och kunskap om hur den menstruella hälsan kan främjas.

Ålder, könsidentitet och migrationserfarenhet har betydelse för upplevelser av menstruell hälsa och tillgång till kunskap under uppväxten och i vuxenlivet. Det visar en ny rapport som bygger på en intervjustudie med sexton 18–29-åringar.

Studien visar att upplevelsen av mens i relation till vardagsliv, kropp och sexualitet varierar, men att alla intervjudeltagarna måste förhålla sig till normer om mens. Hinder för en god menstruell hälsa utgörs av normer och negativa värderingar om menstruerande personer.

– Det är inte överraskande, men så klart tråkigt, att mens framstår som smutsigt och äckligt och något som borde döljas. Det påverkar unga människors upplevelser av mens negativt, säger Renita Sörensdotter, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Stärkande positiva sammanhang

Intervjuerna visar på vikten av en positiv och respektfull omgivning, där menstruation ses som normalt och där de unga i större utsträckning kan påverka sin situation. Ett sammanhang som främjar en positiv upplevelse av den första mensen utgörs bland annat av idrottsföreningar med positiv attityd till mens. Många får sitt främsta stöd från mödrar, systrar och vänner.

– Kunskapen om menstruell hälsa behöver spridas till flera arenor i samhället så att även de som inte får kunskap och stöd i sin närhet kan få det från andra håll, säger Renita Sörensdotter.

Resultaten av intervjustudien synliggör att menstruation fortfarande förknippas med skam och begränsningar och att det därmed är viktigt att lyfta fram menstruell hälsa som en självklar del av folkhälsan.

Relaterad läsning

Menstruell hälsa bland unga vuxna – En intervjustudie om erfarenheter av menstruation och menstruationscykeln hos personer 18–29 år