Personer i riskgrupper och från 65 år rekommenderas säsongsdos mot covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Många i Sverige har genom tidigare covid-19-infektion och vaccination ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Men personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre löper större risk att bli allvarligt sjuka. Därför rekommenderas personer i dessa grupper att ta en dos av det uppdaterade vaccinet mot covid-19, när årets vaccinationsinsats startar i höst.

Folkhälsomyndigheten följer kontinuerligt kunskapsläget om covid-19. Under hösten kommer nya uppdaterade vaccin att levereras till Sverige som bättre matchar de virusvarianter som för närvarande cirkulerar i landet. Alla vaccin mot covid-19 ger ett gott skydd mot att drabbas av akut allvarlig sjukdom och död till följd av sjukdomen. Skyddet mot att smittas är däremot begränsat, som högst är det under de första månaderna efter vaccinationen.

Störst risk för allvarlig sjukdom

Inför vintersäsongen, när smittspridningen väntas öka som mest, har Folkhälsomyndigheten gjort en översyn av rekommendationerna. Myndigheten har beslutat att fortsatt rekommendera personer i riskgrupp och de som är 65 år och äldre att vaccinera sig mot covid-19.

– Det är de här grupperna som löper störst risk för att drabbas av allvarlig sjukdom till följd av covid-19, och Folkhälsomyndighetens bedömning är att de behöver fylla på sitt skydd. Personer under 65, som tidigare har vaccinerat sig och som inte tillhör någon riskgrupp, har inte samma risk och omfattas därför inte av rekommendationen, säger biträdande enhetschef Johanna Rubin.

I gruppen vaccinerade vuxna under 65 år som inte tillhör någon riskgrupp, kan det ändå finnas individuella skäl till att fylla på sitt skydd. För dessa personer kommer vaccinet därför att finnas tillgängligt.

Gemensam vaccinationsinsats

Personer boende på särskilda boenden (SÄBO) och en del andra riskgrupper kommer att erbjudas vaccination från mitten av oktober och framåt. Övriga grupper som rekommenderas vaccination uppmanas att ta sin erbjudna dos i samband med regionernas gemensamma vaccinationsinsats mot covid-19 och influensa, som planeras till början av november. Det specifika upplägget kan variera över landet.

– Genom att vaccinera sig i nära anslutning till säsongen får man ett bättre skydd som varar under hela perioden när smittspridningen väntas vara som högst. Om man tar sin dos i samband med regionernas gemensamma vaccinationsinsats mot influensa och covid -19, räknar vi också med att man får det uppdaterade vaccinet mot covid-19 som matchar de virusvarianter som cirkulerar nu, säger avdelningschef Johan Kaarme.

Vaccinationsinsatsen mot covid-19 är sedan 2022 huvudsakligen en säsongsstyrd insats som förläggs inför vintern för att skapa bästa möjliga immunitet inför den period då viruset cirkulerar som mest.

Läs mer