Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i Sverige 7–22 april 2024 – En undersökning av blodprover från öppenvården i nio regioner

Lyssna

Denna undersökning visar att cirka 98 procent av befolkningen i nio av Sveriges regioner i april 2024 hade antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodet. Ingen statistisk skillnad mellan könen kunde fastställas. Andelen med antikroppar var hög i alla åldersgrupper, mellan 97 procent och 99 procent. I alla nio deltagande regioner var andelen med antikroppar hög, mellan 94 procent och 100 procent.

Relaterad läsning

Undersökningar av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 (där undersökningar om förekomst av antikroppar finns samlade)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 24127