Ny e-utbildning stödjer arbetet för en god och jämlik hälsa

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

En ny e-utbildning om god och jämlik hälsa finns nu på Folkhälsomyndighetens webbplats. Utbildningen är ett stöd för alla som arbetar med folkhälsa och social hållbarhet, eller i verksamheter som berörs av folkhälsopolitiken.

E-utbildningen har tagits fram på uppdrag av regeringen och svarar bland annat på vad en god och jämlik hälsa innebär, och varför den är viktig för både individen och för samhällets utveckling.

– Med en gemensam förståelse för den nationella folkhälsopolitiken och hur vi når en god och jämlik hälsa kan vi öka takten i arbetet. Riksdagen har satt som mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, och e-utbildningen är ett stöd till många olika aktörer i deras viktiga arbete för nå dit, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

E-utbildningen har utvecklats i samarbete med representanter från kommuner, regioner, länsstyrelser och andra myndigheter. Den innehåller interaktiva textavsnitt, animerade lärfilmer och filmer där forskare, politiker och praktiker delar med sig av sina kunskaper och perspektiv.

– En utbildningsinsats inom folkhälsa, folkhälsopolitik och folkhälsoarbete har efterfrågats från flera håll, och vi har skapat e-utbildningen för att passa en väldigt bred målgrupp. Du kan använda utbildningen för att själv lära dig mer eller för att bygga kunskap hos de aktörer du samverkar med i ditt arbete, säger Sara Wiklund Cardell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer