Ämnesområden
År

1 träffar inom Nyheter

  • Viktigt att de yngsta barnen skyddas från kikhosta

    Publicerad:

    Kikhosta kan vara livshotande för små barn, och antalet rapporterade fall av sjukdomen fortsätter att öka i Sverige. Därför är det viktigt att vaccinera små barn och att skydda spädbarn från smitta. Även gravida bör vaccinera sig.