Ny vägledning om inomhusmiljö i bostäder ska stötta kommunernas tillsynsarbete

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Många människor upplever hälsorelaterade besvär på grund av sin inomhusmiljö. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram en ny vägledning och stödmaterial som ska hjälpa kommunerna i arbetet med förebyggande tillsyn av bostäder.

Enligt den nationella tillsynsstrategin för miljöbalken ska landets kommuner fokusera på tillsyn av inomhusmiljön i bostäder under åren 2022–2025, och Folkhälsomyndigheten ska stötta med vägledning. Bakgrunden till att tillsyn av bostäder pekas ut i den nationella tillsynsstrategin är att det finns bostäder med problem med inomhusmiljön som inte kommer till tillsynsmyndigheternas kännedom ̶ till exempel dålig luftkvalitet, fukt och mögel, för hög eller låg temperatur eller skadedjur. Bara drygt hälften av landets kommuner utför bostadstillsyn i förebyggande syfte, och tanken med fokusområdet är att få igång en effektiv bostadstillsyn i alla Sveriges kommuner.

̶ Vi ser att många människor upplever hälsorelaterade besvär på grund av sin inomhusmiljö, särskilt i flerbostadshus, och problemen har inte minskat över tid. Det finns också socioekonomiska skillnader i hur vi bor, vilket skapar ojämlika förutsättningar till en god inomhusmiljö. Bostadstillsyn är därför viktigt i arbetet för en god och jämlik hälsa, säger utredaren Lina Boström.

Tillsynsvägledningen och stödmaterialet är i första hand framtaget för tillsynsmyndigheterna, som i de flesta fall är de kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnderna. Det kan även användas av fastighetsägare och andra berörda.

Läs mer