Nu införs anmälningsplikt för kyltorn

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Regeringen har beslutat att införa anmälningsplikt för kyltorn för att förebygga risken för spridning av legionella. De nya bestämmelserna införs den 1 februari 2024 och innebär att verksamheter blir skyldiga att anmäla kyltorn till den kommunala tillsynsmyndigheten för miljö- och hälsoskydd.

Kyltorn som inte sköts korrekt kan utgöra en risk för spridning av legionella. Även om antalet dokumenterade fall är relativt få, kan ett utbrott när det väl inträffar drabba ett större antal människor.

Folkhälsomyndigheten kommer under 2024 och 2025 ta fram tillsynsvägledning om kyltorn och anmälningsplikt.

Kommunens arbete underlättas

Kommuner har ansvar för tillsyn av kyltorn, men även ansvar att smittspåra vid fall och utbrott av legionella. Ett av skälen till att anmälningsplikt införs är att underlätta för kommunerna vid smittspårningar. Genom att kommunerna får kunskap om var kyltornen finns får de också bättre förutsättningar att förebygga smittspridning och bedriva förebyggande tillsyn.

Korta fakta om anmälningsplikten

  • Om verksamhetsutövaren påbörjat uppförande eller användning av kyltorn efter den 1 februari 2024 gäller anmälningsplikten från och med den 1 augusti 2024.
  • Om verksamhetsutövaren påbörjat uppförande eller användning av ett kyltorn före den 1 februari 2024 ska den ha anmält kyltornet senast den 31 december 2024.
  • Anmälningsplikten ska inte tillämpas på kyltorn som ingår i en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Läs mer

Frågor och svar om kyltorn