Tillsynsplanen klar för 2024 års arbete inom områdena alkohol, tobak, nikotinprodukter och hälsofarliga varor

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

I år planerar Folkhälsomyndigheten att bedriva tillsyn och marknadskontroll inom nio områden. De presenteras i den årliga tillsynsplanen och i programmet för marknadskontroll.

I planen och programmet presenterar Folkhälsomyndigheten den tillsyn och marknadskontroll som myndigheten planerar att genomföra under 2024 i enlighet med:

 • alkohollagen
 • lagen om tobak och liknande produkter
 • lagen om tobaksfria nikotinprodukter
 • lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

̶ Syftet med planen och programmet är att de aktörer som vi bedriver tillsyn och marknadskontroll över ska känna till vilka aktiviteter vi planerar under 2024 och vilka lagkrav som gäller. Det är viktigt att de varor som tillhandahålls på den svenska marknaden lever upp till de krav som finns, säger enhetschefen Olga Caratier.

De tillsynsområden som presenteras i planen regleras av skyddslagstiftning som har som mål att minska riskerna för människors hälsa.

Planerade aktiviteter under året

Under 2024 planerar Folkhälsomyndigheten att bedriva tillsyn och marknadskontroll inom följande områden:

 • denaturering av desinfektionsmedel som utgör alkoholhaltiga preparat
 • att desinfektionsmedel som utgör alkoholhaltiga preparat inte genom smak- eller färgsättning, genom sin förpackning eller på annat liknande sätt utformas så att det finns risk för förväxling med alkoholdryck eller på annat sätt uppmuntrar till intag
 • karakteristisk smak samt förbjudna tillsatser i tobaksvaror för rökning
 • innehåll och utformning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
 • anmälnings- och rapporteringsskyldighet för tobaksvaror, örtprodukter för rökning samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
 • märkning och förpackning på tobaksvaror, örtprodukter för rökning och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
 • spårbarhet av tobaksvaror
 • anmälningsskyldighet för tobaksfria nikotinprodukter
 • märkning och förpackning på tobaksfria nikotinprodukter.

Myndigheten kommer även att bedriva tillsyn och marknadskontroll utifrån de underrättelser som inkommer.

Läs mer

Tillsynsplan och program för marknadskontroll 2024