Uppdaterad beräkning visar på högre samhällskostnader för narkotikabruk

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Narkotikabruket i Sverige beräknas ha kostat samhället minst 44 miljarder kronor år 2020. Det visar en uppdaterad beräkning som Folkhälsomyndigheten låtit göra. Genom förebyggande arbete kan samhället minska både lidande och kostnader av narkotikabruk.

Folkhälsomyndigheten har låtit Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, genomföra en uppdaterad beräkning av samhällets kostnader för narkotikabruk. Beräkningen visar att kostnaderna var minst 44,1 miljarder kronor under år 2020, vilket är cirka 5,5 miljarder mer än i den tidigare beräkningen som publicerades 2022.

– Att samhällskostnaderna för narkotikabruk är högre i den uppdaterade analysen än vad som tidigare beräknats, beror på att antalet personer med ett problematiskt narkotikabruk är fler än vad man tidigare trott. Därför har även de beräknade samhällskostnaderna stigit, säger utredaren Anne Leppänen.

Beräkningarna av antalet personer med ett problematiskt narkotikabruk från år 2020 är de senast tillgängliga. I beräkningen ingår bland annat kostnader för vård och behandling samt rättsväsende, produktionsbortfall på grund av förtida dödsfall och arbetslöshet. Även kostnader för förlorad livskvalitet för personer som använder narkotika och deras närstående ingår. Kostnader för organiserad brottslighet är dock inte inkluderade.

Samhällskostnader vid förändrad användning

IHE:s analyser av olika scenarier visar även hur samhällskostnaderna skulle kunna påverkas ifall narkotikaanvändningen förändras i Sverige:

  • Vid en narkotikaanvändning i nivå med den fjärdedel av EU-länderna som ligger lägst, skulle samhällskostnaderna i Sverige minska med närmare hälften.
  • Vid en narkotikaanvändning i nivå med EU-ländernas genomsnitt skulle samhällskostnaderna i Sverige istället öka med närmare 50 procent.
  • Om narkotikaanvändningen var i nivå med den fjärdedel av EU-länderna som ligger högst, skulle samhällskostnaderna i Sverige öka med närmare 150 procent.

Scenarierna visar att en minskad narkotikaanvändning skulle innebära stora vinster för hälsan och för samhällsekonomin. En ökad narkotikaanvändning skulle däremot medföra att fler personer löper risk för skador som kan leda till negativa konsekvenser både för individen och samhället, i form av lidande och kostnader.

– Beräkningarna visar att förebyggande insatser för att minska narkotikaanvändningen och specifika insatser för att minska skador kan ge stora samhällsekonomiska vinster, säger Anne Leppänen.

Läs mer

Så kan samhällets kostnader påverkas vid ändrat narkotikabruk