Folkhälsomyndigheten föreslår modell för att öka tillgången till äldre antibiotika

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Åtgärder behövs för att säkerställa tillgången till antibiotika på den svenska marknaden. Folkhälsomyndigheten har genomfört en förstudie och föreslår en ny modell för ett nationellt buffertlager för äldre antibiotika.

Folkhälsomyndigheten har slutredovisat ett uppdrag där myndigheten genomfört en förstudie och föreslagit en ny ersättningsmodell för att säkerställa tillgång till ett omsättningsbart buffertlager av prioriterade äldre antibiotikaprodukter.

Förslaget avser att förebygga rest- och bristsituationer genom att ge företag ekonomiska incitament att fortsatt tillhandahålla produkterna till patienter i Sverige. Modellen föreslås omfatta förstahandsalternativ som används vid behandling av vanliga infektioner i öppenvården samt läkemedel mot tuberkulos.

Den föreslagna ersättningsmodellen garanterar läkemedelsbolagen en viss ersättning, mot att de uppfyller krav på bland annat lagerhållning.

– Sveriges relativt goda läge när det gäller resistens och ansvarsfull antibiotikaanvändning kan leda till en minskad marknad för vissa antibiotika i landet. Brist på förstahandsval kan leda till att alternativ som är dyrare, har negativa bieffekter och som skyndar på resistensutvecklingen används istället, säger Sofia Linnros, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten föreslår att modellen ska testas i en pilotstudie.

Läs mer

Tillgänglighet till medicinskt viktiga antibiotika