• Influensasäsongen är igång

    Publicerat

    Nu har säsongens influensaepidemi kommit igång. För den som tillhör en riskgrupp är det nu hög tid att vaccinera sig.

  • Nu startar arbetet för ett Antibiotikasmart Sverige

    Publicerat

    I ett nytt projekt ska samhälle, forskare, näringsliv och privatpersoner samverka i frågor som rör antibiotikaresistens – en mycket viktig fråga för liv, hälsa och hållbar samhällsutveckling. Folkhälsomyndigheten…

  • Folkhälsomyndigheten söker läkare för att hålla koll på influensaläget

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten följer noggrant spridningen av influensa i landet. Ett enkelt näsprov kan bidra till att övervaka sjukdomen. Nu söker myndigheten läkare som vill hjälpa till.

  • Nu ska alla spädbarn erbjudas vaccination mot magsjukevirus

    Publicerat

    Vaccination mot rotavirusinfektion införs i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Från och med september 2019 erbjuds vaccin mot rotavirusinfektion kostnadsfritt till spädbarn i hela landet.

  • Försök till bedrägeri via Facebook

    Publicerat

    Bedragare försöker lura privatpersoner på pengar genom att använda Folkhälsomyndighetens namn. Bedrägeriförsöken polisanmäls.

  • Utbrottet av ebola i DR Kongo kräver särskilda åtgärder

    Publicerat

    Utbrottet av ebola i Demokratiska republiken Kongo har inte gått att få under kontroll. Därför har WHO nu beslutat att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC).

  • God handhygien förebygger infektioner inom vård och omsorg

    Publicerat

    God handhygien är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna mot infektioner inom vård och omsorg. Ändå används inte alltid handsprit när det är motiverat, vilket uppmärksammas av WHO inför den internationella…

  • Åtgärder vidtas för att förebygga värmeböljors negativa hälsoeffekter

    Publicerat

    Sommaren 2018 var extremt varm under en lång period, vilket påverkade människors hälsa. Som ett led i det förbyggande arbetet vidtar Folkhälsomyndigheten ytterligare åtgärder. Bland annat ska dagens…

  • Nu tar spridningen av RS-virus fart

    Publicerat

    Antalet fall av RS-virus som rapporterats till Folkhälsomyndigheten har nu nått en medelhög nivå. Aktiviteten väntas öka ytterligare under kommande veckor. Barn under ett år kan bli svårt sjuka av RS-virus…