Vaccination mot mässling särskilt viktigt vid utlandsresor

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Flera länder i Europa varnar för pågående utbrott av mässling. Den som smittas kan bli allvarligt sjuk. Därför är det viktigt med vaccinationsskydd mot mässling vid resor utanför Sverige.

Under 2023 och 2024 har flera europeiska länder, bland annat Storbritannien, informerat om ökande spridning av mässling. Mässling är mycket smittsamt, och även om fallen i Sverige är få förekommer det att ovaccinerade blir smittade på utlandsresor och sedan smittar vidare på hemorten.

Det finns ett mycket effektivt vaccin mot mässling. Det kallas för MPR-vaccin och skyddar även mot påssjuka och röda hund. Samtliga barn i Sverige erbjuds vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet; en dos vid 18 månaders ålder och en dos i årskurs 1 eller 2.

– I Sverige är så pass många vaccinerade att risken för större utbrott är liten. Ovaccinerade löper dock en risk att smittas under resor till länder med lägre vaccinationstäckning och pågående smittspridning. Med ökande smittpridning i flera europeiska länder är det viktigt att kontrollera sitt vaccinationsskydd inför utlandsresor, även inom Europa, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan tidigare att barn från 9 månaders ålder som ska göra en utlandsresa som innebär en ökad smittrisk, och ännu inte har hunnit vaccineras med dosen som ges vid 18 månaders ålder, vaccineras innan avresa. Vaccinationen kan ges inom vaccinationsprogrammet från 12 månaders ålder. Vid särskilt hög smittrisk kan MPR-vaccin ges från 6 månaders ålder.

Vuxna som inte har haft sjukdomen eller endast vaccinerat sig med en dos rekommenderas att vaccinera sig, särskilt inför en utlandsresa. Det behövs ingen påfyllnadsdos efter den andra dosen även om det har gått lång tid sedan vaccination.

– Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns, och den kan vara farlig för ovaccinerade, särskilt för små barn och personer med nedsatt immunförsvar. Det vaccin som finns ger ett mycket gott skydd, och vi har ett välfungerande barnvaccinationsprogram. Därför ser vi lyckligtvis få fall av sjukdomen i Sverige idag, säger Magnus Gisslén.

Läs mer