• Inte samma virusvariant hos svenska och danska minkar

  Publicerat

  Enstaka genetiska förändringar har hittats hos viruset SARS-CoV-2 hos minkar i Sverige, men det är inte samma virusvariant som har uppmärksammats hos minkar med virus i Danmark. Det visar den övervakning…

 • Begränsa ditt umgänge till en mindre krets under storhelgerna

  Publicerat

  Jul- och nyårshelgerna är vanligtvis en tid då vi ökar vårt umgänge och träffar många. I år är det tyvärr inte lämpligt. För att minska spridningen av covid-19 måste antalet kontakter mellan människor…

 • Detta gäller för användning av antigentester för påvisning av covid-19

  Publicerat

  Antigentester, som är en form av snabbtester, kan utgöra ett bra komplement till befintlig diagnostik av covid-19. De antigentester som i dagsläget finns tillgängliga är framtagna för att användas inom…

 • Vaccin mot covid-19 först till dem som behöver skyddet mest

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten preciserar nu rekommendationen om vilka grupper som i allra första hand bör erbjudas vaccin mot covid-19. Personer som bor på särskilda boenden för äldre hör till dem som bör ges…

 • Ny föreskrift om besöksförbud på SÄBO

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten fattade på torsdagen beslut om nya föreskrifter som gör det möjligt att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att minska spridningen av covid-19.

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att landets gymnasieskolor delvis stänger och därmed övergår till fjärr- och distansundervisning. Detta som en av flera åtgärder i höst för att minska smittspridningen…

 • Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

  Publicerat

  Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna…

 • Beslut om skärpta allmänna råd i Blekinge län

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Blekinge län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet…

 • Vägledning om antigentester

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten har uppdaterat vägledningen för hur vården, laboratorier och andra i regionerna kan använda antigentester som komplement till PCR-tester för att påvisa pågående covid-19.

 • Start för vaccinationer mot covid-19 tidigast i januari 2021

  Publicerat

  Starten för vaccinationerna mot covid-19 i Sverige kommer enligt planerna tidigast att kunna ske någon gång i januari 2021. Detta efter att vaccinerna genomgått granskning enligt de fastställda rutiner…

Gå till sida: Föregående , 1 , , 12 , 13 , 14 , 15 (denna sida) , 16 , 17 , 18 , , 30 Nästa