Folkhälsomyndigheten söker nya läkare för att följa smittläget för influensa och covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Med hjälp av sentinelövervakningen följer Folkhälsomyndigheten förekomsten av influensa och covid-19 i befolkningen. För att få en bra geografisk spridning och ett tillräckligt stort antal prover söker myndigheten fler läkare och mottagningar inom öppenvården som vill delta.

Folkhälsomyndigheten övervakar hur influensa och covid-19 sprider sig i Sverige med hjälp av olika metoder, och en av metoderna kallas sentinelprovtagning. Den innebär att läkare och mottagningar inom öppenvården tar ett näsprov på patienter med luftvägssymtom. Proverna skickas sedan till Folkhälsomyndigheten för kostnadsfri analys.

Tack vare att provtagningen är kontinuerlig, systematisk och utspridd i landet får myndigheten en bild av vilka typer av influensa och SARS-CoV-2 som cirkulerar i befolkningen, hur träffsäkert vaccinet är och om det förekommer resistens mot antivirala läkemedel. Dessutom ger sentinelprovtagningen viktig information om hur influensavirus och SARS-CoV-2 utvecklas, och möjlighet att upptäcka förändringar.

Alla mottagningar eller enskilda läkare i öppenvården som tar emot patienter med luftvägsinfektioner är välkomna som sentinelprovtagare.

Läs mer