• Polio är fortfarande ett internationellt hot mot människors hälsa

  Publicerat

  Trots att spridningen av polioviruset har minskat mycket under det senaste året är läget fortfarande så allvarligt att WHO fortsätter att klassa situationen som ett internationellt hot mot människors…

 • Ökad försäljning av antibiotika till barn i fjol

  Publicerat

  Försäljningen av antibiotika fortsatte att minska i fjol – med undantag för antibiotika till barn som tvärtom ökade.

 • Fortsatt rapportering av fall av H7N9 i Kina

  Publicerat

  I Kina har fall av fågelinfluensa av typen H7N9 rapporterats under vinterperioden sedan 2013. Till skillnad från de flesta varianter av fågelinfluensa kan denna typ infektera människor, med mycket allvarliga…

 • Campylobacter på kycklingkött behöver minska

  Publicerat

  Antalet personer som smittas av campylobacter i Sverige har fördubblats de senaste fem åren. En kraftig ökning av andelen färskt kycklingkött som säljs till konsument och en ökad förekomst av bakterier…

 • Antalet fall av RS-virus på hög nivå

  Publicerat

  Spridningen av RS-virus är inne i en intensiv fas nu. I synnerhet spädbarn kan bli svårt sjuka.

 • Brasilien: Utbrott av gula febern sprids

  Publicerat

  Ett pågående utbrott av gula febern sprider sig snabbt i Brasilien, rapporterar landets myndigheter. Flera hundra personer misstänks ha infekterats av sjukdomen som sprids via myggor. Personer som ska…

 • Även vuxna bör erbjudas vaccination mot mässling och röda hund anser kommitté

  Publicerat

  Vaccination mot mässling och röda hund bör erbjudas till alla som saknar immunitet – även vuxna. Det rekommenderar den skandinaviska verifikationskommittén mot bakgrund av WHO:s mål om att eliminera…

 • Flera fall av papegojsjuka bland personer som rengjort fågelbord

  Publicerat

  Totalt 15 personer i Sverige har smittats av papegojsjuka sedan november i fjol. Det är ovanligt att så många rapporteras under så kort tid. Många av dem som insjuknat uppger att de kommit i kontakt…

 • Sverige leder vaccinprojekt mot Krim-Kongo blödarfeber

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet (KI) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) leder ett europeiskt projekt med målet att få fram ett vaccin mot Krim-Kongo blödarfebervirus. Smittan ingår…

 • Fördelning av medel för insatser mot hiv

  Publicerat

  Nu är det klart hur fördelningen av pengar till hivprevention ska utföras. Anslaget minskar från 145 miljoner kronor till 75 miljoner. Folkhälsomyndigheten får även i uppdrag att se över fördelningen…

Gå till sida: Föregående , 1 , , 30 , 31 , 32 , 33 (denna sida) , 34 , 35 , 36 , , 58 Nästa