Nyhetsarkiv

Lyssna

Ämnesområden
År

Välkommen till Folkhälsomyndighetens nyheter. Här hittar du våra pressmeddelanden, nyheter, pressinbjudningar. Vill du ha hjälp med pressfrågor, kontakta presstjänsten, 010-205 21 00.

106 träffar inom Nyheter filtrerat på Smittskydd och sjukdomar

 • Vägledning till förskolan för att minska risken för smittspridning

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har sammanställt en uppdaterad vägledning för att minska risken för smittspridning på förskolor. Det handlar bland annat om rutiner för god hygien, hur smittkedjor kan brytas och vägledning om när barn bör stanna hemma från förskolan.

 • Bättre beredskap för storskalig testning och smittspårning krävs för nästa pandemi

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen utvärderat den storskaliga testningen av misstänkta fall av covid-19. Bedömningen är att det även vid nästa pandemi kommer att krävas en omfattande testning och smittspårning, och att samhällets beredskap för det behöver förbättras.

 • Så påverkades barn och unga av covid-19-pandemin

  Publicerad:

  Små förändringar i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa – men en oro för att familjemedlemmar och äldre släktingar skulle bli allvarligt sjuka eller dö i covid-19. Det är några av resultaten i en undersökning om hur barn och unga i Sverige påverkades av covid-19-pandemin.

 • Vårens vaccindos mot covid-19 viktig för att fortsatt skydda de äldsta och personer med omsorgsbehov

  Publicerad:

  I april kommer vårens dos av vaccin mot covid-19 att erbjudas till personer i de grupper som har extra stort behov av skydd mot allvarlig sjukdom och död. Det krävs nu att kommuner och regioner kraftsamlar för att säkerställa en hög och jämn vaccinationstäckning.

 • Folkhälsomyndigheten föreslår modell för att öka tillgången till äldre antibiotika

  Publicerad:

  Åtgärder behövs för att säkerställa tillgången till antibiotika på den svenska marknaden. Folkhälsomyndigheten har genomfört en förstudie och föreslår en ny modell för ett nationellt buffertlager för äldre antibiotika.

 • Vaccination mot mässling särskilt viktigt vid utlandsresor

  Publicerad:

  Flera länder i Europa varnar för pågående utbrott av mässling. Den som smittas kan bli allvarligt sjuk. Därför är det viktigt med vaccinationsskydd mot mässling vid resor utanför Sverige.

 • Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024

  Publicerad:

  Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 under våren 2024. Tillgången på vaccin är god och det finns som tidigare fortsatt möjlighet för regionerna att tillhandahålla vaccin även utanför

 • Covid-19 fortsätter minska – men andra luftvägssjukdomar kvar på en medelhög nivå

  Publicerad:

  Den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att de bekräftade fallen av covid-19 fortsatt minskar, men att spridningen av influensa och RS-virus ligger kvar på en medelhög nivå. Samtidigt ses en ökning i antalet fall av vinterkräksjuka.

 • Fortsatt ökad försäljning av antibiotika under 2023

  Publicerad:

  Den totala försäljningen av antibiotika på recept fortsatte att öka under 2023 efter en kraftig nedgång under pandemin. Trots ökningen ligger försäljningen för hela året fortfarande under nivåerna före pandemin.

 • TBE-säsongen närmar sig

  Publicerad:

  Antalet fall av TBE fortsatte att öka 2023. Personer som vistas i områden där TBE förekommer uppmanas att ta ställning till vaccination i enlighet med regionernas rekommendationer för ett ha ett gott skydd inför fästingsäsongen.