• Fördelning av medel för hiv/STI-prevention 2016

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om fördelningen av statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar enligt förordning 2006:93.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida)