• Kraftig ökning av gonorré

    Publicerat

    Förra året ökade antalet rapporterade fall av gonorré kraftigt i Sverige, i synnerhet bland män som har sex med män. För att trenden ska vända är det viktigt att hälso- och sjukvården är generös med…

  • Kunskapen om metoder för att främja hbtq-personers hälsa behöver utvecklas

    Publicerat

    Det behövs mer kunskap om vilka metoder som fungerar för att förebygga ohälsa och främja god hälsa bland hbtq-personer. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Enligt myndighetens kartläggning…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida)