Nyhetsarkiv

Lyssna

Ämnesområden
År

Välkommen till Folkhälsomyndighetens nyheter. Här hittar du våra pressmeddelanden, nyheter, pressinbjudningar och pressbilder. Vill du ha hjälp med pressfrågor, kontakta presstjänsten, 010-205 21 00.

13 träffar inom Nyheter filtrerat på Beredskap

 • Riksrevisionens rapport ett välkommet bidrag till lärandet

  Publicerad:

  Riksrevisionen har nu publicerat sin granskningsrapport av det nationella smittskyddet. Rapporten är ett välkommet bidrag till det viktiga gemensamma lärande som vi behöver för att som samhälle stå bättre rustade inför nästa pandemi.

 • Debatt: En god och jämlik hälsa i hela befolkningen är avgörande för vår pandemiberedskap

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten ser svagheter i Sveriges nuvarande smittskyddslagstiftning, i samhällets förmåga att skapa förutsättningar för en god hälsa i hela befolkningen, och i förmågan att skydda hela befolkningen mot allvarliga hälsohot. Det skriver gd Karin Tegmark Wisell i en debattartikel

 • Folkhälsomyndigheten uppdaterar stöd för pandemiberedskap

  Publicerad:

  Covid-19-pandemin har gett viktiga lärdomar om hur samhället behöver förbereda sig för spridning av ett nytt och okänt virus. Folkhälsomyndigheten har nu gjort en första uppdatering av planeringsstödet till regioner, kommuner, statliga myndigheter och andra organisationer.

 • Folkhälsomyndigheten vill ha öppenvårdens hjälp att följa smittläget för influensa

  Publicerad:

  Med hjälp av ett enkelt prov i näsan på patienter med luftvägssymtom kan öppenvården hjälpa Folkhälsomyndigheten att följa förekomsten av influensa i befolkningen. Nu söker myndigheten fler som vill delta och bidra som sentinelläkare.

 • Misstänkt dataintrång har polisanmälts

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har anmält ett misstänkt dataintrång i det nationella vaccinationsregistret till polisen och till Integritetsskyddsmyndigheten. Händelsen utreds skyndsamt och med hög prioritet.

 • Uppdaterad vägledning ska bidra till minskad dödlighet och ohälsa vid värmebölja

  Publicerad:

  Inför sommaren har Folkhälsomyndigheten uppdaterat vägledningen och informationsmaterialet kring värmeböljors hälsoeffekter. Materialet är ett stöd för kommuner och regioner för att minska dödlighet och ohälsa vid värmebölja.

 • Misstänkta fall av hepatit med okänd orsak rapporterade i Sverige

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har fått rapporter om nio misstänkta fall av inflammation i levern, akut hepatit, med okänd orsak hos barn. Folkhälsomyndigheten uppmanar vårdgivare att vara uppmärksamma på fall av akut hepatit, främst hos barn, där orsaken till sjukdomen inte är klar.

 • Analys visar möjliga hälsoeffekter på grund av klimatförändringen

  Publicerad:

  En ny analys från Folkhälsomyndigheten visar hur hälsan i Sverige kan påverkas av att klimatet förändras. Mest troligt är att människors hälsa påverkas av värmeböljor.

 • Ökning av sjukdomsfall med campylobacterinfektion

  Publicerad:

  De senaste veckorna har det skett en ökning av antalet personer som har insjuknat i campylobacterinfektion. Uppgången i antal fall föregås av en ökning av campylobacter hos slaktkycklingflockar. God hygien vid hantering av rå kyckling minskar risken att bli smittad.

 • Fortsatt nedgång av covid-19-fall

  Publicerad:

  Trenden med snabbt minskande antal fall av covid-19 fortsätter. Det visar den senaste veckans inrapporterade fall i databasen SmiNet. På grund av tidigare avbrott i databasen är statistiken ännu inte helt komplett.