• Sprutbyte minskar risken för smitta

    Publicerat | Pressmeddelande

    Personer som injicerar droger löper stor risk att smittas med svåra och ibland livshotande infektionssjukdomar. I en ny vägledning rekommenderar Folkhälsomyndigheten en rad åtgärder, däribland sprutbyte…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida)