• Välbehandlad hiv ökar inte risken för allvarlig covid-19

    Publicerat

    För personer som lever med en välbehandlad hivinfektion ökar inte risken för allvarlig covid-19. Det visar en ny litteraturöversikt om covid-19 och hiv från Folkhälsomyndigheten.

  • Fortsatt stora skillnader i hälsa mellan grupper

    Publicerat

    Hälsan skiljer sig åt mellan grupper och förbättras inte för alla. Covid-19-pandemin har också drabbat olika grupper i olika hög utsträckning. Det visar den årliga rapporten om folkhälsans utveckling.