• "Kunskapen om hiv behöver bli bättre"

    Publicerat | Pressmeddelande

    En majoritet av de som lever med hiv vågar inte vara öppna och berätta om sin hivinfektion, visar en ny rapport. Orsaken kan vara att det fortfarande finns brister i allmänhetens kunskap om hiv och personer…

  • Sprutbyte minskar risken för smitta

    Publicerat | Pressmeddelande

    Personer som injicerar droger löper stor risk att smittas med svåra och ibland livshotande infektionssjukdomar. I en ny vägledning rekommenderar Folkhälsomyndigheten en rad åtgärder, däribland sprutbyte…