• Allt fler svenska EU-bad får högsta betyg

    Publicerat

    De allra flesta EU-baden i Sverige har god vattenkvalitet. Drygt nio av tio klarar de kvalitetskrav som ställs enligt badvattendirektivet visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten.

  • Smittsamma sjukdomar i Sverige 2017 – årsrapporter

    Publicerat

    Under 2017 fortsatte den minskande trenden för de flesta anmälningspliktiga sjukdomar, till exempel tuberkulos och hepatit B. Undantag är den snabba ökningen av gonorré och det nu avslutade utbrottet…

  • Fler fall av TBE 2017 än någonsin tidigare

    Publicerat

    År 2017 anmäldes fler fall av fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation, TBE, än något tidigare år, visar Folkhälsomyndighetens sammanställning. Det är nu hög tid för personer som vistas i riskområden…

  • Folkhälsomyndigheten om hälsomyter på Källkritikens dag

    Publicerat

    Den 13 mars anordnas Källkritikens dag på Kulturhuset i Stockholm. Från Folkhälsomyndigheten deltar biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten i ett samtal kring hälsomyter.

  • WHO-rapport visar att antibiotikaresistensen varierar kraftigt mellan länder

    Publicerat

    Den första rapporten från WHO:s nya globala system för övervakning av antibiotikaresistens (GLASS) har nu publicerats. Den visar att många länder gör framsteg i arbetet mot antibiotikaresistens, och…

  • Information om EU:s hälsoprogram – för större jämlikhet i hälsa

    Publicerat

    Nu finns det möjlighet att ansöka om pengar inom ramen för EU:s hälsoprogram. I år är det cirka 66 miljoner euro, nästan 650 miljoner svenska kronor, som ska fördelas.

  • Fyra gånger mer antibiotikaresistens år 2050

    Publicerat | Pressmeddelande

    Om drygt tio år kan vi räkna med dubbelt så många anmälda fall av antibiotikaresistens i Sverige som i dag – och mer än fyra gånger så många år 2050. Det visar nya prognoser från Folkhälsomyndigheten.

  • Försök till bedrägeri via Facebook

    Publicerat

    Någon eller några försöker lura privatpersoner via Facebook, med användande av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsons namn i olika varianter. Folkhälsomyndigheten uppmanar den som kontaktas…

  • Ny nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket har lett arbetet med att ta fram en ny handlingsplan mot antibiotikaresistens. Bakom planen står 25 myndigheter och organisationer som ingår i en nationell samverkansgrupp…

  • Vinterkräksjuka – nu har säsongen startat

    Publicerat

    Många människor söker nu information om vinterkräksjuka, vilket är en tydlig signal om att säsongen är igång. De närmaste veckorna kan vi därför räkna med en ökning av antalet smittade. God handhygien…

Gå till sida: Föregående , 1 , , 21 , 22 , 23 , 24 (denna sida) , 25 , 26 , 27 Nästa