• Hälsoråd som skyddar mot smitta vid hajj

  Publicerat

  Den 30 augusti inleds hajj, den muslimska vallfärden till Mecka i Saudiarabien. Flera miljoner människor från hela världen, varav många från Sverige, väntas resa dit. Vissa försiktighetsåtgärder skyddar…

 • En av tolv lever med kronisk hepatit B eller C

  Publicerat

  Den 28 juli är utsedd av WHO (Världshälsoorganisationen) till Världshepatitdagen, för att årligen globalt uppmärksamma virala hepatiter som ett folkhälsoproblem. Uppskattningsvis var tolfte person i…

 • Stor minskning av antalet dödsfall i aids

  Publicerat

  Under 2016 avled över en miljon människor i aids, men år 2005 var siffran nästan dubbelt så hög. Även antalet insjuknade i hiv har minskat under samma period och fler än tidigare har tillgång till behandling.

 • Antibiotikaresistens – ny handlingsplan antagen av EU-kommissionen

  Publicerat

  EU-kommissionen har antagit en ny handlingsplan mot antibiotikaresistens, med ett stort antal insatser inom flera olika områden.

 • Sommarmånaderna – högsäsong för magsjuka

  Publicerat

  Under sommarmånaderna ökar risken för att drabbas av magsjuka på grund av bakterier. Det är oftast mat och vatten som är smittkällan men det finns enkla sätt att minska risken att bli sjuk.

 • Uppdaterade rekommendationer för att förebygga tuberkulos

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten har uppdaterat rekommendationerna för förebyggande insatser mot tuberkulos. Bland annat rekommenderas inte längre vaccination med BCG till någon grupp vuxna. Andra åtgärder är viktigare.

 • Folkhälsomyndigheten föreslår HPV-vaccin mot cancer även till pojkar

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccination mot HPV för pojkar uppfyller smittskyddslagens kriterier och bör ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Ett beslutsunderlag skickas nu på remiss…

 • Unik samverkan kring livsmedelsburna smittor

  Publicerat

  EU satsar på ett forsknings- och utvecklingsprogram riktat mot myndigheter med ansvar för livsmedelssäkerhet, folk- och djurhälsa. Kapaciteten att hantera de utmaningar som livsmedelsburna smittor och…

 • Nationella referenslaboratorier inom mikrobiologi är nu utsedda

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner beslutade tidigare i år att inrätta ett gemensamt laboratorienätverk inom mikrobiologi. Laboratorienätverkets styrgrupp har nu utsett referenslaboratorier…

 • Svensk förmåga att delta i internationella hälso- och sjukvårdsinsatser kartlagd

  Publicerat

  Vid händelser som utgör allvarliga hälsohot i andra länder får Sverige ibland förfrågningar om att delta i internationella hälso- och sjukvårdsinsatser. Folkhälsomyndigheten har kartlagt vilka resurser…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa