• Vaccination mot HPV är en viktig folkhälsoinsats

    Publicerat

    Riksdagen har nu beslutat om budgetpropositionen. Det innebär att arbetet med att införa vaccinationer mot HPV också för pojkar i det allmänna programmet för barn nu har finansiering och kan fortsätta…

  • Spridningen av vinterkräksjuka är igång

    Publicerat

    Säsongen för vinterkräksjuka är igång. Det visar antalet sökningar på 1177 Vårdguiden och statistik från landets laboratorier. En ökning av antalet smittade väntas under de närmaste veckorna, både i…

  • Influensasäsongen är igång

    Publicerat

    Nu har säsongens influensaepidemi kommit igång. För den som tillhör en riskgrupp är det nu hög tid att vaccinera sig.

  • Folkhälsomyndigheten upphandlar garanti för tillgång till pandemivaccin

    Publicerat

    Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fortsatt säkerställa tillgången till vaccin vid en influensapandemi. Nu påbörjar myndigheten arbetet med att upphandla nya avtal om garanterade…

  • Nu startar arbetet för ett Antibiotikasmart Sverige

    Publicerat

    I ett nytt projekt ska samhälle, forskare, näringsliv och privatpersoner samverka i frågor som rör antibiotikaresistens – en mycket viktig fråga för liv, hälsa och hållbar samhällsutveckling. Folkhälsomyndigheten…

  • Antibiotikan behöver skyddas för framtiden

    Publicerat | Pressmeddelande

    Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Nu uppmärksammas frågan både i Sverige och i andra länder under den internationella…

  • Vaccination mot årets influensa drar igång

    Publicerat

    Från och med den 19 november kan man vaccinera sig mot årets säsongsinfluensa i hela landet. Vaccination rekommenderas för de som riskerar att bli allvarligt sjuka. Till dem räknas gravida, personer…

  • Världspoliodagen 2019: Vägen mot en poliofri värld år 2023

    Publicerat

    WHO:s globala arbete med att utrota polio är inne i sin slutfas. Nu väntas ytterligare en variant av poliovirus förklaras som utrotad. För att nå målet om en poliofri värld år 2023 krävs tillgång till…

  • Trolig källa till utbrott av salmonella funnen

    Publicerat

    Under augusti till september har ett 70-tal personer i 11 olika län insjuknat i mag-tarmbesvär orsakade av salmonella. En utredning visar att småtomater är den troliga källan till utbrottet. Tomaterna…

  • Europeisk hälsoenkät skickas ut till 30 000 svenskar

    Publicerat

    Nu är det dags för en ny omgång av European Health Interview Survey (EHIS). Underlaget till EHIS2019 ska samlas in under hösten. Folkhälsomyndigheten genomför den svenska delen av den europeiska hälsoundersökningen…

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 Nästa