• Fortsatt färre vaccinerade bland utrikesfödda

  Publicerat

  Vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre och födda i andra länder än Sverige har ökat de senaste veckorna, men är fortfarande lägre än bland personer i samma åldrar födda i Sverige…

 • God tillgång till vaccin mot covid-19

  Publicerat

  Arbetet med att vaccinera mot covid-19 fortsätter i snabb takt i regionerna och leveranserna av vaccin till Sverige har ökat kraftigt i volym jämfört med tidigare i våras. Det finns fortsatt inget behov…

 • Myndighetsgemensamma pressträffar på torsdagar

  Publicerat

  De myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19 hålls från och med nu på torsdagar. Det innebär att nästa pressträff är torsdagen den 20 maj om inget oförutsett inträffar.

 • Var fjärde blodgivare i Stockholm och Västra Götaland har antikroppar

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten har under två veckor i mars samlat in prover från blodgivare. Resultaten visar att 22 procent på nationell nivå hade antikroppar mot SARS-CoV-2 medan nivån låg på 25 procent i region…

 • Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 i Sverige i april

  Publicerat

  Ett stickprov i befolkningen från mitten av april 2021 visar att 0,7 procent var positiva för viruset SARS-CoV-2 som ger upphov till covid-19. Det är nästan lika höga nivåer som i april 2020.

 • Scenarier visar att smittspridningen kan plana ut under juli och augusti

  Publicerat

  Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridning av viruset som orsakar covid-19, pekar på en minskning till låga nivåer under juli och augusti. Men det förutsätter att människors kontakter ligger…

 • Folkhälsomyndigheten föreslår nya åtgärder mot covid-19

  Publicerat

  På grund av den höga smittspridningen finns ett fortsatt stort behov av åtgärder mot covid-19. Därför har Folkhälsomyndigheten skickat ut ett förslag om ändrade föreskrifter och allmänna råd på remiss…

 • Få allvarliga fall av covid-19 bland vaccinerade

  Publicerat

  Vaccination minskar kraftigt risken för svår sjukdom och död i covid-19. Folkhälsomyndighetens senaste uppföljning visar som väntat att det förekommer att personer smittas trots vaccination men att de…

 • Utrikesfödda har drabbats hårdare av pandemin

  Publicerat

  Två nya rapporter visar att utrikesfödda har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19, och att andelen som vaccinerar sig mot covid-19 är lägre bland utrikesfödda. För att minska skillnaderna, och…

 • Beslut om fortsatta åtgärder mot covid-19 i handeln och på serveringsställen

  Publicerat

  Smittspridningen är fortsatt mycket hög. Därför förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med den 16 maj.

 • Barn och unga kan spela matcher utomhus

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att göra enstaka matcher och tävlingar utomhus möjliga för barn och unga födda 2002 eller senare.

 • Gravida med andra riskfaktorer kan få vaccin i fas 3

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin vägledning om vaccin – gravida med andra riskfaktorer kan få mRNA vaccin i fas 3.

 • Småskaligt studentfirande

  Publicerat

  Vårterminens slut närmar sig och därmed studentfiranden och skolavslutningar. Folkhälsomyndigheten bedömer att betygsutdelning och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen är möjliga om de anordnas…

 • Beslut om att avvakta användning av Janssens vaccin i Sverige

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera fortsatt paus i användandet av vaccinet från Janssen. Vaccinet rekommenderas inte till personer som är under 65 år. De över 65 år kommer att hinna få…

 • Smittspridningen kräver förlängda restriktioner

  Publicerat

  Spridningen av covid-19 är fortsatt hög, och situationen i sjukvården är mycket ansträngd. Folkhälsomyndigheten föreslår därför att datumet för när åtgärder stegvis kan börja anpassas skjuts fram till…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 Nästa