Miljömedicinskt möte 2019

Den 17 oktober anordnades det årliga miljömedicinska mötet där miljömedicinare och personer som arbetar med miljöhälsa/hälsoskydd inom stat, kommun och länsstyrelser möts. Mötet hölls på KI campus i Solna.

Presentationer

Nytt från Folkhälsomyndigheten (PDF, 1,5 MB)
Agneta Falk Filipsson, Folkhälsomyndigheten

Nytt från Institutet för miljömedicin (PDF, 2 MB)
Anna Bergström, Institutet för miljömedicin

Trafikbuller i Stockholms län – exponering och hälsoeffekter (PDF, 828 kB)
Göran Pershagen, Institutet för miljömedicin

Presentation av pågående projekt (PDF, 5,1 MB)
Folkhälsomyndigheten

Klimat, grönstruktur och städer (PDF, 10,1 MB)
Mare Löhmus Sundström, Institutet för miljömedicin, Centrum för arbets- och miljömedicin

Biologisk mångfald och risk för allergisjukdom (PDF, 21,7 MB)
Nanna Fyhrkvist, Institutet för miljömedicin

Att förebygga värme i befintlig bebyggelse – GIS-metod för kartläggning av värmeöar (PDF, 1,4 MB)
Elin Andersson, Folkhälsomyndigheten

Trångboddhet (PDF, 1,3 MB)
Johnny Lorentzen, Institutet för miljömedicin, Centrum för arbets- och miljömedicin

Jämlik miljörelaterad hälsa (PDF, 1,1 MB)
Maria Albin, Institutet för miljömedicin, Centrum för arbets- och miljömedicin

Miljömedicinska konsekvenser av urbanisering (PDF, 6,6 MB)
Tom Bellander, Karolinska Institutet

Gå till toppen av sidan