Presentationer från Influensadagen 2023

Lyssna

Influensadagen arrangerades den 25 september 2023 som ett heldagsmöte, dels fysiskt, dels som en webbsändning, inför kommande vintersäsong 2023–2024.

Under mötet sammanfattades bland annat den epidemiologiska och virologiska utvecklingen i Sverige och världen, rekommendationer och prioritering inför höstens vaccinationer mot influensa och covid-19, rekommendationer för förebyggande insatser mot allvarlig RSV infektion hos vuxna och barn samt nyheter från forskningsvärlden.

Innehåll

Nedan finns agenda och de presentationer som hölls under dagen att ladda ner.

Frågor kring Influensadagen kan skickas till influensarapport@folkhalsomyndigheten.se.

Presentationer

Session 1: Säsongssammanfattning 2022-2023 och utblick

AnnaSara Carnahan, Folkhälsomyndigheten:

Epidemiologisk säsongssammanfattning av säsongen samt övervakningen kommande säsong (PDF, 800 kB)

Tove Samuelsson Hagey, Folkhälsomyndigheten:

Virologisk säsongssammanfattning influensa och aktivitet på södra halvklotet, (PDF, 2,2 MB)

Emmi Andersson, Folkhälsomyndigheten:

Varianter av SARS-CoV-2 i Sverige och världen (PDF, 989 kB)

Session 2: Zoonotisk influensa

Malin Grant, Statens veterinärmedicinska anstalt:

Uppdatering om H5N1-läget

Presentationen går att beställa via registrator@folkhalsomyndigheten.se

Session 3: Sjukdomsbördan av influensa

AnnaSara Carnahan och Emmi Andersson, Folkhälsomyndigheten:

Utredning av allvarliga influensa B fall (PDF, 560 kB)

Margareta Eriksson, Region Stockholm:

Influensa, RS-virus och covid-19 bland sjukhusvårdade barn på Astrid Lindgrens barnsjukhus under pandemin

Presentationen går att beställa via registrator@folkhalsomyndigheten.se

Nora Jaffer Broman, Region Skåne:

Ettårsmortalitet bland intensivvårdade patienter med influensa i Skåne 2015-2018

Presentationen går att beställa via registrator@folkhalsomyndigheten.se

Session 4: Diagnostik

Tove Samuelsson Hagey, Folkhälsomyndigheten:

Utvärdering och översikt av diagnostiska metoder för influensa (PDF, 302 kB)

Carmen Espinosa, Folkhälsomyndigheten:

Circulation of respiratory pathogens: results from a retrospective analysis using a multi-pathogen panel on primary care sentinel samples

Session 5: Vaccination och behandling/förebyggande åtgärder

Susanne Strömdahl och Johanna Rubin, Folkhälsomyndigheten:

Rekommendationer för förebyggande insatser mot allvarlig RSV infektion hos vuxna och barn (PDF, 901 kB)

Stephan Stenmark, Folkhälsomyndigheten:

Virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg (PDF, 813 kB)

Johanna Rubin, Folkhälsomyndigheten:

Rekommendationer om vaccination mot influensa och covid-19 samt kommunikation hösten 2023 (PDF, 306 kB)

Session 6: Nyheter från forskningsvärlden

Kommande covid och influensa-vacciner, Kari Johanssen, Folkhälsomyndigheten

Presentationen går att beställa via registrator@folkhalsomyndigheten.se