Program (PDF, 108 kB)

Antibiotikaresistens - allt är inte nattsvart (PDF, 3,3 MB), Gunnar Kahlmeter
Klinisk mikrobiologi i Kronoberg och Blekinge

Antibiotikaronder - erfarenheter från två sjukhus (PDF, 799 kB), Emilia Titelman, Strama Stockholm och Eva Lindqvist, Strama Blekinge

Antibiotikasmart.se - nya patientfall för slutenvården (PDF, 863 kB), Emilia Titelman, Strama Stockholm

Behandlingsrekommendationer för samhällsförvärvade infektioner på sjukhus och ny app (PDF, 1,9 MB), Stephan Stenmark, Programråd Strama

Det funkar ju i Danmark! Erfarenheter av pivmecillinam vid pyelonefrit. (PDF, 1002 kB), Anna-Carin Hegenlid, Strama Jönköping

Djurens betydelse vid spridning av ESBL (PDF, 3 MB), Björn Bengtsson, Statens Veterinärmedicinska anstalt

Erfarenheter från journalgranskning av infektioner i primärvården (PDF, 1,6 MB), Maria Hess, Strama VGR

ESBLcarba - aktuella läget (PDF, 884 kB), Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten

HALT - Nationella resultat 2016 och lokalt exempel (PDF, 1,4 MB), Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten, och och Andreas Lägermo, Strama Jönköping

Infektionsverktyget - lokal och nationell användning (PDF, 826 kB), Ingemar Qvarfordt, Västra Götalandsregionen och Olle Aspevall, Folkhälsomyndigheten

Leder följsamhet till Stramas riktlinjer till komplikationer? (PDF, 830 kB), Anders Aljered Josefsson, Strama Jönköping

Nytt kunskapsunderlag - handläggning av infektioner orsakade av MDR gramnegativa bakterier (PDF, 927 kB), Thomas Tängdén, Programråd Strama

PrimärvårdsKvalitet – Ett stöd för förbättringsarbete på vårdcentralen (PDF, 3,7 MB), Ulrika Elmroth, SKL, och Martin Murén, Vallentuna Husläkargrupp

Rykande aktuellt från Folkhalsomyndigheten (PDF, 1,3 MB), Malin Grape, Folkhälsomyndigheten

Svebar - lokal och nationell användning (PDF, 965 kB), Martin Sundqvist, Klinisk mikrobiologi Örebro, och Olle Aspevall, Folkhälsomyndigheten