Symposium om Zikavirusinfektion 2016

Zikasymposium för vårdpersonal om epidemiologi, klinik och handläggning. Hölls på Folkhälsomyndigheten den 4 oktober 2016, i samarbete med Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi och Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa.