Anmälningspliktiga sjukdomar Sverige 2017 – epidemiologisk årsrapport, tabellsamling

Tabellsamlingen över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2017 innehåller statistik över antalet rapporterade fall och incidens, fördelade bland annat på län, mellan kön och åldersgrupper samt över tid.

Mer detaljerade uppgifter och analyser över utvecklingen för respektive sjukdom finns i Årsrapporter 2017.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-05-09
  • Antal sidor: 15
  • Artikelnummer: 18017

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan