Anmälningspliktiga sjukdomar – Årsrapporter 2017

Lyssna

Här finns 2017 års rapporteringar om de anmälningspliktiga sjukdomarna samlade.

De redovisas på följande sätt:

  • Som årsrapporter per sjukdom, där årsdata kommenteras och analyseras i text och i figurer. Sjukdomarna redovisas i bokstavsordning
  • En sammanfattande text om de smittsamma sjukdomarna 2017: Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2017
  • I ett samlat tabelldokument där data om sjukdomarna redovisas utifrån olika variabler, utan kommentarer och analyser
  • Två sidor med fördjupad information gällande vissa agens 2017; en om mikrobiologi och en med utbrottsbeskrivningar

Publikation

Läs mer

Utbrott av anmälningspliktiga sjukdomar i Sverige 2017

Fördjupad mikrobiologisk information 2017

Årsrapporter per sjukdom

För sjukdomar som normalt ökar under vinter- och vårperioden (influensa, calici, RSV, invasiva GAS, rotavirusinfektion) publiceras säsongsrapporter senare under året. Nedanstående lista anger länkar till respektive sjukdom med flikar för både årsrapporter och löpande månadsstatistik.

A

B

C

D

E

G

H

I

K

L

M

P

Q

R

S

T

V

Y

Z