Utbildningsmaterialet riktar sig till personal som arbetar i restaurangmiljö och används endast vid kommunens utbildningar i Ansvarsfull alkoholservering.

Den här kursen är för dig som arbetar på restaurang. Du kan bidra till att skapa en god krogmiljö och en alkoholservering som sker med ansvar och medvetenhet. Kursen ger dig kunskap om vad lagen kräver och förståelse för vad som händer i kroppen när man dricker alkohol, både fysiskt och psykiskt. Genom att öka din medvetenhet om alkoholens risker kommer du att bli mer professionell i din yrkesutövning och mer observant på dina gästers alkoholkonsumtion och beteenden.

Detta är den fjärde reviderade upplagan.

Publikationen går för närvarande inte att beställa på grund av tekniska problem hos vår distributör.