Ansvarsfull alkoholservering

Lyssna

Metoden ansvarsfull alkoholservering syftar till att uppnå en god miljö på och kring serveringsställen. Metoden omfattar tre delar: utbildning, samverkan och tillsyn. I det här avsnittet får du lära dig mer om metoden ansvarsfull alkoholservering. Det finns också ett utbildningsmaterial i ämnet, som du kan ladda ner.

Vad är syftet med metoden?

Metoden syftar till att minska våld kopplat till servering av alkohol på serveringsställen. Exempel på serveringsställen är restauranger, sportbarer och studentpubar. För att uppnå syftet med metoden arbetas det aktivt med att minska berusningen och att hindra alkoholservering till minderåriga. En trevlig och trygg serveringsmiljö skapas genom att utbilda och därigenom öka kunskapen hos personalen. En viktig utgångspunkt för att arbetet ska bli framgångsrikt är samverkan, särskilt mellan kommunen och Polismyndigheten.

Vad innebär ansvarsfull alkoholservering?

Metoden bygger på tre delar som stärker och kompletterar varandra:

Utbildning av personal

Utbildningen riktar sig till serveringspersonal, tillståndshavare, verksamhetsutövare, ordningsvakter och entrévärdar. Syftet är att stärka personalen i sin yrkesroll. Målet är att personalen dels ska kunna upptäcka och hantera risksituationer, dels förebygga skador som kan uppstå vid konsumtion av alkohol.

Samverkan mellan myndigheter och verksamhetsutövare

Eftersom landets kommuner skiljer sig åt, till exempel avseende befolkningsstorlek och antal serveringsställen, ser samverkan olika ut i olika kommuner. Ett exempel på samverkan kan vara dialog mellan representanter för kommunens tillsynsverksamhet, Polismyndigheten och verksamhetsutövare.

Tillsyn av serveringsställen

Granskning av verksamheten, det vill säga tillsyn, behövs för att metoden ska fungera. En av flera faktorer för en effektiv tillsyn är att kommun och polis har en samsyn om nuläge och eventuell problembild i kommunen.

Hur många använder metoden?

De senaste fyra åren har det varit drygt 200 kommuner som använde metoden. Det är cirka 70 kommuner som använder sig av en samverkansgrupp. Det är dock fler, ungefär 130 kommuner, som genomför tillsyn på serveringsställena.

Här kan du läsa mer om Länsrapportens undersökning

Utbildningsmaterial

Lite längre ned på sidan hittar du materialet inom ansvarsfull alkoholservering som Folkhälsomyndigheten har publicerat.

Utbildningen ger dig kunskap om:

  • Vad kräver lagen?
  • Vad händer i kroppen när man dricker alkohol?
  • Vilka risker finns med alkohol?
  • Hur kan du bli mer professionell i din yrkesroll?

Materialet är inte heltäckande utan tar upp de viktigaste delarna för serveringspersonal att känna till. Utgångspunkten är servering av alkohol till allmänheten, men det kan finnas andra krav i andra situationer. Det tidigare materialet som särskilt vände sig till studentpubar har arbetats in i detta material.

Relaterade dokument att läsa

Checklista för bedömning av ordningsläget (PDF, 199 kB)

Stöd för bedömning av berusningsgrader (PDF, 205 kB)

Checklista att ta med – polisens tillsyn (PDF, 119 kB)

Publikationer