Information om metoden alkoholservering

Metoden syftar till att minska våld kopplat till alkoholservering på restauranger och krogar. Det görs genom ett aktivt arbete för att minska berusningsgraden inom restaurangbranschen och att hindra alkoholservering till minderårig. Genom utbildning och kunskap hos serveringspersonal skapas en god miljö utan störningar. Samverkan med kommunen och polisen har visat sig vara en viktig utgångspunkt för att arbetet ska bli framgångsrikt.

Vid senaste uppföljningen var det 212 kommuner som använde metoden. En stor andel av kommunerna, 70 procent, upplever att de har kommit till rätta med märkbart berusade gäster samt att störningar och våld minskat, (enligt en inledande studie som gjordes 2008 när metoden var ny). Antalet kommuner som ansluter sig till metoden ökar för varje år.

Ansvarsfull alkoholserverings tre delar

Metoden bygger på tre delar som stärker och kompletterar varandra:

1. Samverkan mellan myndigheter och restaurangbranschen

Samverkan kan se olika ut i olika kommuner beroende på till exempel befolkningsstorlek och antal restauranger i kommunen. Det kan till exempel vara dialog mellan representanter för kommunens tillsynsverksamhet, polisen och verksamhetsutövare.

2. Utbildning av restaurangpersonal

Den riktar sig till serveringspersonal, krögare, ordningsvakter och entrévärdar. Syftet är att stärka personalen i sin roll, dels för att kunna upptäcka och hantera risksituationer och dels för att förebygga skada som uppstår relaterat till alkoholkonsumtion.

3. Tillsyn av restaurangerna

Tillsyn, det vill säga granskning av verksamheten, behövs för att metoden ska fungera. En av flera faktorer för en effektiv tillsyn är att kommun och polis har en samsyn om nuläge och eventuell problembild i kommunen.

Utbildningsmaterial

Material inom ansvarsfull alkoholservering som Folkhälsomyndigheten har publicerat. Publikationerna kan laddas ned och/eller beställas i tryckt format. DVD-filmen och utbildningsmaterialet används vid utbildningar i metoden. Det kan också användas vid de lokala och regionala utbildningarna för polisen.

Relaterade dokument att läsa

Checklista för bedömning av ordningsläget (PDF, 25 kB)

Stöd för bedömning av berusningsgrader (PDF, 83 kB)

Checklista att ta med – polisens tillsyn (PDF, 42 kB)