Folkhälsomyndighetens verksamhet sträcker sig över ett brett spektrum av aktiviteter men det sammanhållande kittet är att på olika sätt verka för en bättre folkhälsa och därigenom för ett hållbart samhälle.

Detta gör vi genom att bidra till att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa och förebygga ohälsa samt genom att aktivt bidra till skyddet mot olika hälsohot.