Årsredovisning 2019

Under 2020 utvecklar Folkhälsomyndigheten arbetet ytterligare med utgångspunkt i de nya folkhälsopolitiska målområdena som beslutades av riksdagen 2018. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-02-21
  • Antal sidor: 79
  • Artikelnummer: 19075

Öppna publikationen

Årsredovisning 2019(PDF 2,1 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan