Äldre vuxna och förgiftningsolyckor

I detta faktablad presenteras förekomsten av förgiftningsolyckor bland vuxna 50 år och äldre.

Resultaten visar att det finns ett samband mellan ohälsa och förgiftningsolyckor till följd av alkohol, narkotika och läkemedel. Resultaten visar även att förekomsten av förgiftningsolyckor skiljer mellan sociodemografiska grupper.

Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om, utvecklar eller arbetar med förebyggande åtgärder riktade till äldre, till exempel inom vård- och omsorg.

Syftet är att uppmärksamma yrkesgrupper som möter äldre på sambandet mellan ohälsa och förgiftningsolyckor.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-02-25
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 19087

Öppna publikationen

Äldre vuxna och förgiftningsolyckor(PDF 143 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan