Bra att veta om vaccinationer (tigrinja)

Ett informationsblad på tigrinja till föräldrar som kort beskriver sjukdomarna som ingår i vaccinationsprogrammet för barn och ger en överblick av vilka vaccinationer som ges vid vilken ålder inom BVC och elevhälsan.

እዚ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ንወለዲ'ዚ፥ ነቶም ኣብ "መደብ-ክትባታት" እትዋት ዝዀኑ ሕማማት፥ ብሕጽር ዝበለ ኣገባብ ዚገልጽን፥ ኣብቲ ክሊኒክ "ማእከል ጥዕና-ሕጻናት" ውን፥ እንታይ ዓይነት ክትባታትን፡ ኣበየናይ ዕድመ ከም ዚወሃቡን፥ሓበሬታ ዝሓዘ እዩ።

Fler språk

Informationsbladet finns också på:

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2019-08-30
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 19059-14

Öppna publikationen

Bra att veta om vaccinationer (tigrinja)(PDF 269 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan