Ett informationsblad på tigrinja till föräldrar som kort beskriver sjukdomarna som ingår i vaccinationsprogrammet för barn och ger en överblick av vilka vaccinationer som ges vid vilken ålder inom BVC och elevhälsan.

Reviderad: 2020-09-09

Fler språk

Informationsbladet finns också på: