Bra att veta om vaccinationer

Lyssna

Ett informationsblad till föräldrar som kort beskriver sjukdomarna som ingår i vaccinationsprogrammet för barn och ger en överblick av vilka vaccinationer som ges vid vilken ålder inom BVC och elevhälsan.

Faktabladet på fler språk

Informationsbladet finns också på: Arabiska, Dari, Engelska, Ryska, Somaliska, Tigrinja, Ukrainska, Uzbekiska.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 23175