Bra att veta om vaccinationer

Lyssna

Ett informationsblad till föräldrar som kort beskriver sjukdomarna som ingår i vaccinationsprogrammet för barn och ger en överblick av vilka vaccinationer som ges vid vilken ålder inom BVC och elevhälsan.

Faktabladet på fler språk

Relaterad läsning

Vaccinationer i skolan – information till elevhälsans medicinska insats (EMI)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 23175